Тлумачення слова: інститут

інститут


інститут

Часткові збіги:
медінститут
медичний інститут
педінститут
педагогичний інститут
ІнМАД
Інститут МАД
Інститут магістратури, аспірантури та докторантури
ВНТУ
Інститут БТЕГП
Інститут будівництва теплоенергетики та газопостачання
Інститут МІТ
Інститут медичної інформатики і телемедицини
Збіги в тлумаченнях:
АДІ
Автомобільно-дорожній інститут
АКІ
Аерокосмічний інститут
НАУ
АРІУ
Азовський регіональний інститут управління
АІК
Американський інститут кінематографії
англ.: Amerіcan fіlm іnstіtute, AFІ
БДФЕІ
Буковинський державний фінансово-економічний інститут
БДІММ
Бориспільський державний інститут муніципального менеджменту
БДІПЛ
Бюро з демократичних інститутів та прав людини
ОБСЄ
БІММ
Бориспільський інститут муніципального менеджменту
БІММ при МАУП
ВНДПІЕТ
Всесоюзний науково-дослідний та проектний інститут енергетичних технологій
Мінсередмаш СРСР
ВНДІАЕН
Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування
ВАТ
ВНДІПІ
Всеросійський науково-дослідний інститут патентної інформації
ВНДІСЕ
Всесоюзний науково-дослідний інститут судової експертизи
ВУАМЛІН
Всеукраїнська асоціація марксистсько-ленінських інститутів
ВІВ
Всесоюзний інститут вогнетривів
ВІВА
Всеукраїнський інститут внутрішніх аудиторів


-у, ч.
1) Назва деяких вищих навчальних закладів і наукових установ.
2) У дореволюційній Росії – закритого типу жіночий середній навчальний заклад для дітей дворян. Інститут шляхетних дівчат.
3) юр. Сукупність правових норм у якій-небудь сфері суспільних відносин. Інститут шлюбу.
4) соц. Організована система соціальних ролей, яка є постійним і значним елементом суспільства і яка зосереджується на основних потребах і функціях людини.
інститут
1.2

Введіть слово: