Тлумачення слова: історія

історія


історія

Збіги в тлумаченнях:
іст.
історія
історичний
ІУМ
«Історія української мови»


-ї, ж.
1) тільки одн. Закономірний, послідовний розвиток дійсності; зміни в дійсності, у процесі життя.
2) тільки одн., чого. Процес розвитку, зміна чого-небудь; події в процесі життя народу, його певної частини тощо.
••
Істо́рія хворо́би — медичний документ про стан здоров'я хворого, що його заповнює лікар від початку лікування до його закінчення.
3) тільки одн. Сукупність фактів і подій, які належать до минулого.
••
Відійти́ в істо́рію — перестати існувати; зникнути.
4) тільки одн. Наука про загальний розвиток того чи іншого народу, країни або всього суспільства.
5) тільки одн. Наука, що вивчає процес розвитку, послідовні зміни якої-небудь галузі природи, культури, знання. Історія літератури.
6) Оповідання, розповідь про кого-, що-небудь.
7) розм. Подія, пригода, випадок і т. ін. || Події, факти тощо, пов'язані з ким-, чим-небудь.
історія
1.2

Введіть слово: